Prioriteitsritten

Voor een aantal bestemmingen geldt een aankomstgarantie zonder extra kosten. We noemen dit prioriteitsritten. Het betreft de volgende bestemmingen:

•     aansluitingen op openbaar vervoer (trein of bus)
•     begrafenissen en crematies
•     burgerlijke en/of kerkelijke huwelijksvoltrekkingen
•     religieuze vieringen in een officieel gebouw (o.m. kerk, synagoge en moskee)

Prioriteitsritten dienen uiterlijk 2 uur vóór het gewenste tijdstip gereserveerd te worden.