Tariefinformatie

Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 gelden de onderstaande tarieven. Voor een rit met Taxbus bent u per persoon de volgende reiskosten verschuldigd:

Pashouders Wmo-geïndiceerden en hun sociaal begeleider betalen ieder:

•    het opstaptarief van € 0,75 plus
•     € 0,75 voor iedere zone waar u doorheen reist (met een maximum van 5 zones vanaf uw woonadres) plus
•     het commerciële tarief van € 9,65 voor elke zone verder dan de vijfde zone.

Pashouders Ouderen in Geldrop-Mierlo en hun sociaal begeleider betalen ieder:

•    het opstaptarief van € 1,35 plus
•    € 1,35  voor iedere zone waar u doorheen reist (met een maximum van 5 zones vanaf uw woonadres) plus
•    het commerciële tarief van € 9,65 voor elke zone verder dan de vijfde zone.

Meereizenden zonder indicatie betalen ieder:

•    een opstaptarief van € 7,10 plus
•     € 7,10 per zone voor de eerste 5 zones (gerekend vanaf uw woonadres) plus
•     het commerciële tarief van € 9,65 voor elke zone verder dan de vijfde zone.

Kinderen t/m vier jaar (maximaal twee per pashouder), medisch begeleiders en hulphonden mogen gratis mee.

Voor een rit met een gegarandeerde aankomsttijd (niet zijnde een prioriteitsrit) betaalt u eenmalig € 8,50 extra.