Meest gestelde vragen

Regelmatig krijgen we van u vragen over de Taxbusregels. Hieronder de meest gestelde vragen.

1.    Hoe ver kan ik reizen?

U kunt met Taxbus maximaal vijf zones vanaf uw woonadres gesubsidieerd reizen. De zones zijn gelijk aan de zones van de bus. U hoeft nier per se van of naar uw woonadres reizen, maar u mag maar maximaal 5 zones vanaf uw woonadres reizen (voor uitzonderingen hierop zie vraag 5).

2.    Wat is de ritprijs?

Als Wmo-pashouder is uw eigen bijdrage eenmaal € 0,75 als opstaptarief en € 0,75 per gereisde zone met een maximum van vijf zones.
In de gemeente Helmond betalen senioren met een ouderenpas € 0,75  als opstaptarief en € 0,75 per gereisde zone.

3.    Hoeveel zones mag ik reizen per jaar?

Dat verschilt per gemeente. U kunt dit navragen bij de afdeling Wmo van uw gemeente.

4.    Mijn vriendin en ik wonen in verschillende zones binnen de gemeente en reizen naar hetzelfde adres. Hoe komt het dat ik veel meer betaal terwijl we allebei reizen met een Taxbus pas?

Dat komt omdat u door meer dan vijf zones reist en uw vriendin niet. Boven de vijf zones betaalt u het commerciële tarief.

5.    Bij wie moet ik zijn voor de meer-dan-5-zones ritten?

U kunt dan ook met Taxbus reizen, tegen het commerciële tarief van € 9,65  per zone dat geldt vanaf de 6e zone. U kunt tevens gebruik maken van Valys. Voor meer informatie of het aanvragen van een Valys-pas belt u 0900 – 9630 of u kijkt op www.valys.nl. De Valys-pas is niet gratis. 
Vanuit de gemeente Asten, Deurne en Someren zijn er ritten mogelijk met een langere afstand tegen het Taxbustarief, zogenaamde puntbestemmingen.

6.    Waar kan ik een pasje aanvragen?

Bij de afdeling Wmo van uw gemeente (geef bij het bellen aan dat het gaat om Taxbus). De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Taxbus-vervoerspas.

7.    Waarom moet ik mijn adreswijziging via de gemeente doorgeven en niet meer aan Taxbus?

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de bepaling van uw reisgebied. Als u verhuist, wordt u verzocht uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de gemeente. Zij geven deze gegevens dan door aan Taxbus.

8.    Wanneer is de taxi op tijd?

De taxi mag maximaal 15 minuten voor of 15 minuten na het afgesproken tijdstip bij u aankomen. Dit betekent dat als u een taxi bestelt om 10.00 uur, de taxi kan komen van 9.45 tot 10.15. Buiten deze tijden is de taxi niet op tijd, u kunt dan een klacht indienen.

9.    Waarom rijdt de taxi niet altijd rechtstreeks naar mijn bestemming?

Dit komt omdat Taxbus gecombineerd vervoer is. Het kan dus zijn dat u niet rechtstreeks naar uw bestemming rijdt, maar dat er onderweg iemand anders opgehaald of weggebracht wordt. Dit ‘omrijden’ mag natuurlijk niet te lang duren. Zo mag een rit niet langer duren dan de normale reistijd plus 25 minuten.

10.    Moet ik altijd contant betalen of zijn er ook andere mogelijkheden?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u op rekening rijden. Stuur een aanvraag met uw naam, adres, pasnummer en de reden waarom u op rekening wilt rijden naar Contractbeheer Taxbus, Antwoordnummer 15030, 5600 VH Eindhoven of naar info@taxbus.nl, onder vermelding van "aanvraag op rekening rijden Taxbus".

11.    Ik word soms gebeld als de taxi te vroeg is, waarom is dit?

Het kan soms zo zijn dat de taxi te vroeg is en dat u dan toch meewilt. Om dit dan bij u te checken wordt u gebeld (dit is een geautomatiseerd systeem) om te vragen of u al eerder mee wilt of dat u wilt wachten tot de afgesproken 15 minuten speling rondom het ophaaltijdstip. Dit mag overigens tot maximaal 30 minuten eerder dan het afgesproken ophaaltijdstip, anders moet de vervoerder gewoon wachten. U hebt zelf door dit systeem de keuze of u wel of niet meegaat als de rit te vroeg is.

12.    Wie controleert het vervoer en de afhandeling van de klachten?

De opdrachtgever krijgt maandelijks alle gegevens van de ritten en weet dus precies hoeveel ritten te laat of te vroeg zijn. Hierover zijn strenge afspraken gemaakt in het contract, ritten die veel te laat of te vroeg zijn of te lang duren krijgen direct een boete. Ook kan de opdrachtgever alle klachten en antwoorden inzien en de vervoerder er op aanspreken als klachten niet naar behoren worden afgehandeld.