Mogelijk vertraging door winterse weersomstandigheden op 22 januari

In verband met de sneeuval op 22 januari kan er vertraging optreden in het Taxbus vervoer. Dit is vanaf ca. 14.00 het geval.
De telefonisten van het Regiecentrum kunnen u informeren over de actuele stand van zaken.