Taxbus tijdelijk vangnet voor OV

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi's, in Zuid-Oost Brabant bekend als Taxbus. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het OV-tarief.
U kunt in dit geval een Taxbus bestellen door te bellen met de reserveringslijn en hoeft in dit geval niet in het bezit te zijn van een Taxbuspasje. 

Maatregel voor heel Brabant:
Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 juni. Voor Taxbus zal deze maatregel in gaan op maandag 30 maart. In de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en Deeltaxi West-Brabant is deze maatregel al ingegaan.

Waarom deze maatregel?
Vanwege het corona virus rijden sinds 19 maart de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.